BG EN

ЕЛЕКТРОМЕРИ


"Деница" ЕООД предлага нова серия електронни електромери, произведени от словенската фирма ISKRAEMECO, която се характеризира с високо качество, стабилност и надеждност; отлични технически параметри, както и с нов дизайн

Еднофазни индукционни електромери
ЕДНОФАЗНИ ИНДУКЦИОННИ ЕЛЕКТРОМЕРИ
Трифазни индукционни електромери
ТРИФАЗНИ ИНДУКЦИОННИ ЕЛЕКТРОМЕРИ
Еднофазни статични електромери
ЕДНОФАЗНИ СТАТИЧНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ
Трифазни статични електромери
ТРИФАЗНИ СТАТИЧНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ

ИНДУКЦИОННИ ЕЛЕКТРОМЕРИ

  Еднофазни Трифазни
Модел Е72 T3
Напрежение 120V; 220V; 230V; 240V 3x230V/400V
Токов обхват 10-60A; 10-40A; 5-20A; 5-30A 10-60A; 10-40A; 5-20A; 15-60A
Клас на точност 2 2
Честота - 50Hz
Опции импулсен изход импулсен изход
Стандарти IEC62053-11, DIN43857 IEC62053-11; IEC60521, VDE0418

СТАТИЧНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ

  Еднофазни Трифазни
Модел МЕ161 МЕ162 МТ171; MT172; MT173 MT830 MT860
Напрежение 120V; 230V; 240V 120V; 230V; 240V 3x120/208V; 3x230/400V; 3x240/415V 3x57,7/100V; 3x240/415V 3x57,7/100V; 3x240/415V
Токов обхват 5-85A; 10-100A 5-85A; 10-100A 5-85A; 10-120A 5-10A; 5-20A; 5-120A 1(1,2)A; 1(2)A; 1-5(6)A; 5(10)A
Клас на точност 2 или 1 2 или 1 2 или 1 2,1 или 0,5S 0,29 или 2
Честота 50Hz или 60Hz 50Hz или 60Hz 50Hz или 60Hz 50Hz или 60Hz 50Hz или 60Hz
Опции Два тарифни входа
два SO изхода
Два тарифни входа или
два SO изхода
Два тарифни входа
два SO изхода
- -
Стандарти - - - - -

"Деница" ЕООД предлага система за дистанционно отчитане на електромери на словенската фирма ISKRAEMECO. Тази система осигурява надеждно съхраняване на информацията. Измерването се извършва чрез отчитане на активната енергия в една или две посоки и отчитане на реактивната енергия в четири квадранта. Системата за дистанционно отчитане позволява ON-LINE комуникация с електромерите, паралелна работа по няколко интерфейса и различни тарифни схеми.