BG EN

АПАРАТУРА НН


АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ CDB3X- 32

bulet Еднополюсни.

bulet Работно напрежение: 230 V.

bulet Работна честота: 50 Hz.


АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ RI 60

bulet Гамата включва 1, 2, 3, 4, 1+N, 3+N полюсни модели за променливо напрежение и 1, 2 полюсни за постоянно напрежение.


ВЪЗДУШНИ ПРЕКЪСВАЧИ LH/HN

bulet Този тип прекъсвачи имат големи изключващи способности, каквито са необходими при късо съединение. Използват се като главен защитен и изключващ елемент.


ПРЕКЪСВАЧ MS 32 ЗА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

bulet Монтира се на разпределителна платформа.

bulet Защита от отпадане на фаза.


ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ LA, LAU, LMU, LAS

bulet Използват се за включване и изключване на апаратура и инсталации в нормални условия без намеса.


ВРЕМЕВИ РЕЛЕТА TRE

bulet Времевите релета TRE 701 до TRE 706 могат да са еднофункционални и мултифункционални. Могат да са в много варианти според броя на изводите и работното напрежение.


РАЗЕДИНИТЕЛЕН КЛЮЧ BS

bulet Използва се за главни и аварийни ключове, както и за ключове за поддръжка.


КЛЮЧ ЗА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ MS 25

bulet MS 25 е триполюсна защита с ръчно превключване. Използва се главно за защита от претоварване и късо съединение.


КОМБИНИРАНИ КОНТАКТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

bulet Използват се за стартиране, защита и изключване на електродвигатели.


КОНТАКТОРИ ЗА КАПАЦИТИВЕН ТОВАР KC 12-KC 60

bulet Тези контактори са проектирани да посрещат високите изисквания на капацитивните товари.


КОНТАКТОРИ KNL 80, 90, 110

bulet Триполюсни контактори.

bulet Коригиране на фактора на мощността 60 kvar при 400 V.

bulet Външно АС захранване.


КОНТАКТОРИ KNL 95- KNL 630/1000

bulet Три и четири полюсни контактори до 630 А при АС 3 употреба.

bulet Три и четири полюсни контактори до 1000 А при АС 1 употреба.


КОНТАКТОРИ KNL 40, KNL 65

bulet Тези контактори се използват главно за стартиране на електродвигатели и комутиране на активни, индуктивни и капацитивни товари.


КОНТАКТОРИ KNL 6- KNL 30

bulet Адаптиращ се към различни изисквания за контрол с възможност за поставяне на 1 до 4 външни допълнителни контакти.


ИНСТАЛАЦИОННИ КОНТАКТОРИ IKA 20-R, IKA 25-R

bulet Предоставят възможности за ръчно превключване на контактора в желана от потребителя позиция освен автоматичния режим.


ИНСТАЛАЦИОННИ КОНТАКТОРИ IKA 20-IK 63

bulet Подходящи за управление на осветление, климатични системи, трифазни и еднофазни електродвигатели и др.


МИНИ КОНТАКТОРИ К03 И К07

bulet Висока надеждност на контакта.

bulet Голяма превключваща възможност.

bulet Ниска консумация на намотката.


ПОМОЩНИ КОНТАКТОРИ КО

bulet Висока механична устойчивост.


ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА BR 6

bulet Използва се заедно с мини контакторите за защита от претоварване на електрически двигатели с работен ток до 14 А.


ДЕФЕКТНО-ТОКОВИ ЗАЩИТИ FI, NFI

bulet Този тип защити позволяват защита от директен и индиректен контакт.