BG EN

ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА


АНАЛИЗАТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА


bulet Power Harmonics Analyser MI 2092


Трифазен, мултифункционален анализатор на качеството на електроенергията, подходящ за изпълнение на всички най-често срещани измервания и диагностициране на различни електрически системи.

bulet Power Monitor MI 4100

Power Monitor е мултифункционален инструмент, извършващ точни измервания на еднофазна или трифазна система.

bulet Power Q MI 2492

Апаратът Power quality оценява и коригира системи за ниско и средно напрежение. Проверява апаратура, влияеща върху качеството на електроенергията. Хармоничен спектрален анализ за избран филтър. Проверка на UPS, генератори и регулатори. Следене и записване на напрежения, токове, мощност. Следене и записване на консумацията на енергия.

bulet Power Simulator Set MI 2191

Симулиране на преходни процеси, прекъсване в електрозахранването и др. Избор на характера на товара, ниво на тока и напрежението със симулация на 22 различни дефектни състояния. Възможност за версия: 110 V.


УРЕДИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ИНСТАЛАЦИИ


bulet Earth- Insulation Tester MI 2088

Мултифункционален, дигитален измервателен инструмент за тестване на заземителни системи и системи за защита от гръмотевици. Тест за непрекъснатост на защитния PE проводник и изолационното съпротивление на системи за ниско напрежение съгласно стандарт EN 6.

bulet MI 2166 Demo Board MI 2166

Симулатор на обществена електрическа инсталация, която обикновено се проектира в къщи или апартаменти. Тази симулация може да се използва при представяне на оборудване за измерване за да се представят възможностите на апаратурата за измерване.

bulet Instaltest 61557 MI 2087 ST

Пълен набор от тестови процедури съгласно стандарт IEC / EN 61557. Измерване на изолационно съпротивление. Тест за непрекъснатост на защитния PE проводник. Измерване на съпротивлението в линии и вериги. Анализиране на RCD защитни устройства с автоматичен тест, тест на величините dI, dt, Uc и измерване съпротивлението на заземителната верига. Измерване на честотата на трифазни системи.


УРЕДИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ


bulet ISO Test MA 2060

Автоматично пресмятане на PI, DAR и DD индекси и измерване на капацитет до 50 µF. Приспособимо тестово напрежение от 250 V до 5000 V при стъпка от 50 V. Обхват при измерване на съпротивление 5Om. Автоматично изключване на товара след приключване на измерването. Защитно устройство за елиминиране на опасни токове по земната повърхност. Измерване на AC и DC напрежения до 600 V.

bulet Tera Ohm 10kV MI 3200

Основни характеристики:

Изолационно съпротивление 10 TOhm DC тестово; напрежение 500 V - 10 kV със стъпка 25 V. Ток на късо 5 mA. Захранване от основен източник или от батерии. Автоматично разтоварване на капацитивни товари.

bulet Tera Ohm MI 2077

Автоматично пресмятане на PI, DAR и DD индекси и измерване на капацитет до 50 µF. Приспособимо тестово напрежение от 250 V до 5000 V при стъпка от 50 V. Обхват при измерване на съпротивление 5Om. Автоматично изключване на товара след приключване на измерването. Защитно устройство за елиминиране на опасни токове по земната повърхност. Измерване на AC и DC напрежения до 600 V.