BG EN

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ


Деница ЕООД произвежда резервни части и сглобени единици по документация или предоставен модел от клиента със свои материали или на ишлеме.

Разполага с възможности за производство на ротационно симетрични и призматични детайли, както и изделия от ламарина и студено огънати профили.

Материалите за изработка на детайлите се доставят от сертифицирани фирми доставчици.

Извършват се термообработка и декоративни покрития на детайлите.


Ротационни детайли

РОТАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ


Деница ЕООД има възможности за изработване на ротационно-симетрични детайли с диаметър до 400 мм и дължина до 2000 мм.

Деница ЕООД има възможности за шлифоване на ротационно-симетрични детайли с диаметър до 200 мм и дължина до 1100 мм.

Фрезови детайли

ФРЕЗОВИ ДЕТАЙЛИ


Деница ЕООД има възможности за изработване на фрезови детайли с размери до 250х300х400 мм.

Деница ЕООД има възможности за шлифоване на фрезови детайли с размери до 1000х300х400 мм.

Листови детайли

ЗАВАРЕНИ КОНСТРУКЦИИ


Деница ЕООД има възможности за разкрояване на детайли от ламарина с дебелина до 6 мм и дължина до 2000 мм.

Деница ЕООД има възможности за изработване на заварени детайли и конструкции.