BG EN

УНИКАЛНИ МАШИНИ


Деница ЕООД проектира и произвежда специализирани машини и екипировка по заявка на клиента.

Деница ЕООД произвежда машини и съоръжения, които решават конкретни технологични проблеми на нашите клиенти. По предоставено техническо задание или прототип проектира и изработва уникални съоръжения.

По заявка или изделие на клиента проектираме и изработваме инструментална екипировка за изсичане, изтегляне, огъване, пробиване и др.


ПОСЛЕДНИ РАЗРАБОТКИ НА ДЕНИЦА ЕООД:


pechat

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЦВЕТЕН ПЕЧАТ ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ОТ ВЕЛПАПЕ И КАРТОН.


Съоръжение за нанасяне на цветен печат върху транспортни опаковки от велпапе и картон. Максимален размер на заготовката 1900х1000 мм, производителност 80 бр/мин. Стоманеният растерен вал е на фирма Zecher и има следните характеристики: 60 л/см;
19.5 cм 601:10 53 µm.

Съоръжението е разработено като отделен модул, работещ с един цвят като за многоцветен печат се комбинират съответен брой модули.


Деница ЕООД проектира и произвежда специализирано технологично оборудване за производство на велпапе и транспортни опаковки с цветен флексопечат.

съоръжение за измерване, навиване и нареждане на кабели

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, НАВИВАНЕ И НАРЕЖДАНЕ НА КАБЕЛИ*.


диаметър на навивания кабел - от 5 до 40 мм;

стъпка на нареждане - от 10 до 120 мм;

скорост на навиване - от 10 до 120 м/мин;

диаметър на макарата - от 500 до 2000мм;

тегло на макарата - до 3000 кг.

програмирано задаване на дължината на навивания проводник;

автоматично синхронизиране на навиване и нареждане;

инверторно управление на задвижващите двигатели;

хидравлично повдигане и снемане на макарата.

"Деница" ЕООД проектира и произвежда автоматизирани и ръчни пренавиващи и измерващи устройства, подходящи за складове и магазини за продажба на кабели и проводници.


*Съоръжението може да се използва за навиване и измерване на тел, проводници, въжета, ленти, гайтани и пр.

комбинирана установка за регенериране на формовъчни смеси

КОМБИНИРАНА УСТАНОВКА ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ФОРМОВЪЧНИ СМЕСИ


Съоръжението се състои от загребващо устройство, шнек, механично сито за отстраняване на едри включвания, магнитен сепаратор за отстраняване на дребни метални капки, дезинтегратор за разрохване на формовъчната смес и въртящ се улей за насочване на регенерираната смес.

Технически параметри:

дебелина на обработваната смес - до 50см;

производителност - 20м3/час.

Съоръжението е мобилно и се ползва в леярски цехове, но може да се използва за различни насипни товари.